Marconiweg 3, 8501 XM Joure - Tel. 0513 41 23 92 - Fax. 0513 41 72 91 - Email. info@electroboer.nl - www.electroboer.nl
Zonne-warmte
Een Stoomturbine. (een voorbeeld van zonne-warmte)

Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht wordt omgezet in warmte voor toepassing in een gebouw of bedrijf.

De bekendste toepassing is de zonneboiler waarin de warmte wordt gebruikt voor het maken van warmtapwater.

Hiervoor wordt een collector op het platte of schuine dak geplaatst die de zonnestralen of het zonnelicht omzet in warmte. Binnen wordt een zonneboiler geplaatst die met leidingwerk aan de collector wordt verbonden. De warmte uit de collector wordt gebruikt voor het opwarmen van het tapwater. Meestal is een naverwarmings-voorziening noodzakelijk voor de dagen met weinig zon en licht.

De collector kan bestaan uit een vlakke plaat collector of een collector met glazen vacuum-buizen die de warmte opvangen.
Wanneer de collector bestaat uit meerdere vlakke plaat collectoren of veel buis-collectoren, en de boiler wordt groter uitgevoerd en voorzien van een extra verwarmings-spiraal, dan kan de warmte ook gebruikt worden voor ruimte-verwarming op lage temperatuur (bv vloerverwarming).