Marconiweg 3, 8501 XM Joure - Tel. 0513 41 23 92 - Fax. 0513 41 72 91 - Email. info@electroboer.nl - www.electroboer.nl
Begrippenlijst

Combi-ketel Een warmtetoestel dat zowel voorziet in de behoefte aan warm tapwater als zorgt voor de verwarming van uw woning.
Condenseren Bij dit proces wordt de waterdamp die ontstaat bij de verbranding van aardgas omgezet in water. De extra warmte die hierbij vrijkomt kan gebruikt worden voor de verwarming van de cv-installatie. Dit heeft een positieve uitwerking op het rendement en daarmee een lager energieverbruik tot gevolg.
Gesloten toestel Bij een gesloten toestel wordt de lucht die nodig is voor de verbranding van buiten de woning betrokken. De luchttoevoer en rookgasafvoer zijn vaak in één pijp gecombineerd. Deze toestellen kunnen in principe overal worden geïnstalleerd en zijn veiliger dan zogenaamde open toestellen. Bij een gesloten is de noodzaak van extra ventilatie bovendien niet aan– wezig, hetgeen positief uitwerkt op het energieverbruik.
Hoog Rendement Ketel(HR) Maakt bij de warmteproductie (extra) gebruik van de condensatiewarmte uit de verbrandingsgassen en benut op die manier beter de warmte die ontstaat bij de verbranding van aardgas dan een conventioneel of VR-toestel. Het label Hoog Rendement wordt toegekend als het rendement minimaal 100% op onderwaarde bedraagt.
Jaargebruikt rendement Dit is het effectieve rendement over een heel jaar (zomer/winter) gemeten.
Moduleren Het afstemmen van het te ontwikkelen vermogen hangt af van de warmtebehoefte. Bij traploos moduleren past de ketel zijn warmteopbrengst gelijkmatig aan aan een veranderde warmtevraag en springt zo extra zuinig om met energie.
Open toestel Bij een open toestel wordt de lucht die nodig is voor de verbranding onttrokken uit de directe omgeving van het toestel. Hiervoor is extra ventilatie noodzakelijk, wat warmteverlies tot gevolg heeft. Open toestellen zijn minder geschikt voor goed geïsoleerde woningen.
Platenwisselaar Verwarmingselement welke is opgebouwd uit aaneengesloten koperen of roestvrijstalen platen. Deze worden verwarmd door het water uit de cv-installatie, dat in een gesloten circuit langs de afzonderlijke platen stroomt. De platen geven deze warmte vervolgens af aan het sanitair- water dat door de platenwisselaar wordt geleid.
Rendement Bij verbranding van aardgas in een cv-ketel wordt het grootste gedeelte nuttig aangewend, het overige gedeelte wordt ongebruikt afgevoerd door de rookgasafvoer of niet benut ten gevolge van straling– en stilstandsverliezen. Bij cv-ketels wordt alleen de warmte die aan het cv-water wordt afgegeven Als nuttig aangemerkt. De verhouding tussen het aangewende vermogen en de warmte die dit na verbranding oplevert is het rendement. Voor de consument is vooral het werkelijke gebruiksrendement van belang. Dit wordt niet alleen sterk beïnvloed door de eigenschappen van het toestel, maar ook door de installatie en regeling.
Voorraadtoestel Hierbij wordt een bepaalde hoeveelheid sanitairwater continue op temperatuur gehouden door een ingebouwde boiler of voorraadvat, zodat snel over een hoeveelheid warm water beschikt kan worden.
Verbeterd Rendement Ketel (VR) Door de toegepaste technologie wordt ten opzichte van traditionele ketels een beter rendement gerealiseerd. Voor toekenning van het predikaat "VR" moet een ketel een rendement behalen van minimaal 83%. Een traditionele ketel haalt gemiddeld een rendement van 70%, boven de 100% (onderwaarde) wordt het predikaat "HR" toegekend.
Warmte wisselaar Dit is het hart van de ketel waar het retourwater van de cv-installatie doorheen Wordt geleid. Na verwarming verlaat het water de warmtewisselaar weer voor twee doeleinden : het gaat opnieuw naar de cv-installatie voor de verwarming van radiatoren of vloerverwarming of het wordt naar de platenwisselaar gestuurd voor de warmwater-voorziening in keuken, douche of bad.

Tegenwoordig zijn alle CV-ketels voorzien van het Gaskeur-label welke borg staat aan de hoge Nederlandse eisen op hert gebied van kwaliteit, duurzaamheid en prestaties.

De verschillende labels geven bovendien belangrijke informatie over de hoogte van het rendement, de mate van schone verbranding, het gebruik in combinatie met zonneboilers en het comfort van de warmwater-voorziening. Het is zelfs mogelijk dat op één CV-ketel alle labels voorkomen. Aan de hand van de informatie op de labels bent u in staat, het juiste toestel passend bij uw woonsituatie te krijgen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de bestaande Gaskeur-labels.

(Gaskeur : Hoog rendement)
(Gaskeur : Hoog rendement ook op warm water)
(Gaskeur : Schonere Verbranding)
(Gaskeur : Naverwarming Zonneboiler)
(Gaskeur : Comfort Warm water)
Doorgaans zal een toestel zijn voorzien van één of meerdere Gaskeur-labels. Om aan te geven hoe een label er in de praktijk uitziet, geven wij u hierbij een voorbeeld van een gastoestel welke is voorzien van alle Gaskeur-labels. Dit is een zuinige ketel en valt in de categorie HR (rendement 104%). De ketel beschikt over een warmwater-voorziening in CW-klasse 3 en is geschikt voor de naverwarming bij gebruik van een zonneboiler. Daarnaast heeft deze ketel ook nog eens een lagere Nox-uitstoot door schonere verbranding.