Marconiweg 3, 8501 XM Joure - Tel. 0513 41 23 92 - Fax. 0513 41 72 91 - Email. info@electroboer.nl - www.electroboer.nl
Wind-Energie


Het rendement van een windenergie-installatie hangt af van de windkracht. Hoe krachtiger (lees harder) de wind, hoe meer elektrische energie kan worden opgewekt.

Dankzij onze ligging is Nederland een vrij winderig land (gemiddeld 6,5 uur per dag). Bij zwakke wind (minder dan 3 m/s) wekt de windmolen geen elektriciteit meer op. Bij zeer sterke wind (meer dan 25 m/s = windkracht 10) gaat de installatie in waakstand om beschadigingen te voorkomen.

De prijs van de windmolen maakt ongeveer 75 % uit van de totale kostprijs van de installatie. Daarnaast dient u ook rekening te houden met een aantal andere zaken zoals de haalbaarheidstudie en vergunningsaanvraag, het transport, de plaatsing, de aansluiting en het onderhoud.

De productie van elektriciteit houdt nauw verband met het vermogen en dus de grootte van de windmolen. We gaan ervan uit dat een gezin met vier personen ongeveer 3500 kWh tot 4000 kWh per jaar verbruikt. Rekenend met een productiefactor van 30% moet een windmolen dan ongeveer een vermogen hebben van 5 tot 6 kW.

Zakelijk kunt u dankzij de EIA (Energie Investerings Aftrek) de investering in duurzame energie in mindering brengen op uw winst en daarmee afdracht van belasting besparen; een vorm van subsidie.

Voor de investering in kleine windturbines zijn mogelijk nog diverse subsidies en andere stimuleringsregelingen beschikbaar. Het is aan te bevelen om vóór de investeringsverplichting eerst de mogelijkheden te onderzoeken. Het aanvragen is namelijk aan strikte indieningstermijnen gekoppeld; soms ligt dit vóór het aangaan van de verplichting, en soms erna. Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden en de wijze van financiering moeten ook zo vroeg mogelijk in het beslissingstraject worden gedaan.Wilt u meer informatie of wellicht een kundig en passend advies?
Dan kunt uw gratis en vrijblijvend een aanvraag versturen naar ons.